Κατεβάστε το System

L2Athena system. Αποσυμπιέστε και επικολλήστε τα περιεχόμενα μέσα στο φάκελο του παιχνιδιού.

Κατεβάστε το Client

L2 C6 Client. Πρέπει να έχετε το client για να μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποιο Interlude διακομιστή.